​Personal Data Protection Act: PDPA

 

   ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทกรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทกรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด
แบบ Form การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
   Privacy Notice

Privacy Notices แผนกการเงิน ส่วนงานสินค้านำเข้า
Privacy Notices แผนกการเงิน
Privacy Notices แผนกทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน
Privacy Notices แผนกทรัพยากรบุคคล ส่วนงานจัดซื้อ
Privacy Notices แผนกบัญชีคลังสินค้า
Privacy Notices แผนกบัญชีคลังสินค้า ส่วนงานคลังสินค้า
Privacy Notices แผนกบัญชี
Privacy Notices แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ส่วนงานเช็กเกอร์ – จัดส่ง
Privacy Notices แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ขายหน้าร้าน)
Privacy Notices ฝ่ายขาย ส่วนงานธุรการ
Privacy Notices ฝ่ายขาย   แบบ Form การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  (แบบสั่งพิมพ์ออกมาเพื่อยื่นด้วยเอกสาร) 

                     

 

  แบบ Form การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  (ยื่น Online) 

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy